วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

สถาบันทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

พันธกิจ

เราจะทำให้ทันตแพทยศาสตร์ก้าวหน้าด้วยการศึกษาที่ยอดเยี่ยม การวิจัยที่โดดเด่น และการบริการทางคลินิกที่มีคุณภาพสูง

Facebook Comments Box