ข่าวเด่น

WUICD

5ส Green 2024

5ส Green 2024 คณะกรรมการ 5ส อยู่ระหว่างดำเนินการ การแบ่ […]

5ส Green 2024 Read More »

วิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ

5ส Green 2021

5ส Green 2021 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติงดเว้นการตร

5ส Green 2021 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ของโลก การจัดอันดับ Young University Rankings

ม.วลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ของโลก การจัดอันดับ Young University Rankings

ม.วลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ ของโลก การจัดอันดับ Yo

ม.วลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ของโลก การจัดอันดับ Young University Rankings Read More »

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)และร

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และรับรองสถาบันฯ

      https://dentistry.wu.ac.th/wp-cont

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และรับรองสถาบันฯ Read More »

ความพร้อมของวิทยาลัย

ความพร้อมของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความพร้อมของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »