ติดต่อเรา

 

ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ถนนพระราม6 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 092-4971416

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ 87 ถนนระนอง 2
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2990935

Facebook Comments Box