พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยกันในประเด็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ทางช่อง MCOT HD และประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับประเด็นการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้