ผู้สนใจเข้าศึกษา

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/

 • รอบที่ 1 Portfolio
    ประกาศรับสมัคร

 • รอบที่ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์
     ประกาศรับสมัคร

 • รับตรงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
     ประกาศรับสมัคร

 • รับตรงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)
     ประกาศรับสมัคร

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.wuicd.org/application-form