Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดเกียวกับการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเกียวกับการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/login.asp
หรือโทร. 075673101 ฝ่ายรับนักศึกษา

Facebook Comments

About dentistry_2017

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัย …