Home > ข่าวกิจกรรม > แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้วรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box

Check Also

Mou Signing Ceremony

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับ Align Technology เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัย ทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบใส ด้วยระบบดิจิทัล

     พิธีลงนามค …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น