โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจัดประชุมวิชาการ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทันตแพทย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทันตกรรมในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok 

– Dental sleep medicine (Dr.Sushil Koirala)
– Occlusal diseases : is it a never-ending story? (Dr.Phanomporn Vanichanon)
– Digital multidisciplinary approach in the Class II Deep Bite with Severe Tooth Wear by using PP Face Design (Dr.Pokpong Amornvit)
– Applied Gnathology concepts to the implant occlusion (Dr.Rud Sooparb)
– Fundamental of Digital Occlusion (Dr.Green Scott)
– Preventive Full Mouth Reconstruction (Dr.Neil Pande)
– FMR Full MouthRehabilitation of Severe ToothSurfaceLoss (TSL) (Dr.Hans Van Pelt)
– Complex Full Arch Implant Rehabilitation Integrating Contemporary Approaches : Current State and Future Concept (Dr.Peerapat Kaweewongprasert)
– The Invisible Factors Affecting – Full Month Rehabilation Sucess (Dr.Vikas Aggrawal)
– Inregrated Digital Face and Smile Design (Dr.Amompong Vachiramon)
– TMJA Harmony Dental Occlusion & Oral Rehabilation (DOOR) Concept & Treatment Prtotocol (Dr. Sushil Koiralr)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนได้ที่ http://www.doorcongress.com/

Facebook Comments Box