Home > ข่าวกิจกรรม > อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

               ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics) จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทพ. จีรศักดิ์ นพคุณ รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ อาจารย์ ทพญ.นฤมล จงธนะวณิช และอาจารย์ ทพญ.บุษฏี แสงหิรัญวัฒนา และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย 

               อธิการบดีได้พูดคุยภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป้าหมายการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา การพัฒนาด้านภาษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งการได้รับการจัดอันดับจาก SCIMAGO เป็นสถาบันที่มีผลงานนวัตกรรมระดับโลก อยู่อันดับที่ 6 ของประเทศไทย เป็นอันดับที่ 148 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 429 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดย SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS ปี 2019 ในตอนท้ายได้กล่าวกับนักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกทันตกรรมจัดฟันว่า

“ขอให้เป็นมหาบัณฑิตที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์์ สิทธิชัย …