Home > ข่าวเด่น > แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี

แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์์ สิทธิชัย …